Velvyslanectví USA spolupracuje na programu stáží pro romské studenty

Izabela Chalupníková, účastnice programu pro studenty ze znevýhodněného prostředí Baruv Fellowship, převzala od velvyslance Kinga certifikát za svou stáž na americkém velvyslanectví. Děkujeme za 9 měsíců spolupráce a vzájemného obohacení a přejeme Izabele do budoucna mnoho štěstí!

Velvyslanectví USA uzavřelo tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s The International School of Prague, Hill+Knowlton Strategies Czech, Red Hat Czech a Vodafone Czech Republic za účelem podpory programu odborných stáží pro studenty ze znevýhodněných komunit, nazvaný “Baruv Fellowship Program”, 24. ledna, 2018.

Program od roku 2015 poskytuje talentovaným vysokoškolským studentům s vazbami na romskou komunitu a dalším znevýhodněným komunitám v Česku stáže v soukromých firmách, neziskových organizacích a vládních úřadech.

Cílem programu „Baruv“ (romsky „růst“) je pomoci studentům ze znevýhodněných komunit získat zkušenosti a dovednosti, které jim mohou pomoci v jejich dalších kariéře.