Velvyslanectví oslavilo 245. výročí nezávislosti USA

V době, kdy slavíme 245. výročí nezávislosti Spojených států amerických, “chci především poděkovat českým a americkým zdravotníkům a dalším pracovníkům, kteří v posledních 16 měsících sloužili v první linii pandemie. (…)

Jak Češi i Američané dobře vědí, demokracie a svobody, které přináší, není vždy snadné získat. Za naše ideály musíme bojovat – především během voleb – zejména proto, že naše cesta není vždy přímočará. Odolnosti naší demokracie a zajištění práv pro všechny občany dosáhneme tak, že budeme povolávat naše politické představitele k odpovědnosti, budeme trvat na svobodě tisku a nezávislém soudnictví a pojmenujeme bezpráví, kdykoliv budeme jeho svědky.“

Celý projev chargé d‘ affaires Jennifer Bachusové v angličtině najdete zde.