Ocenění hrdinství

Pravnučka Jana Homolková s matkou a tetou - vnučkami Josefa Pařízka - a Scotem Lowrym a také s pamětní plaketou, kterou rodině americká ambasáda věnovala.