Velvyslanec Schapiro pozdravil prvňáčky ZŠ Antonína Čermáka

Ambassador Schapiro visited Antonín Čermák Elementary School in Prague 6, named for a Czech American who became the 44th Mayor of Chicago.

Dne 1. září navštívil velvyslanec Andrew Schapiro Základní školu Antonína Čermáka v Praze 6. Tato škola je pojmenována po Čechoameričanovi, který se stal 44. starostou Chicaga. Spolu s ředitelem školy Petrem Karvánkem a starostou Městské části Praha 6 Ondřejem Kolářem přivítal prvňáčky a jejich rodiče. Velvyslanec jim popřál mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce a vyprávěl jim o své mamince, která v dětství žila v domě vedle této školy.

Po slavnostním zahájení školního roku si velvyslanec Schapiro prohlédl školu a navštívil 4. třídu dvojjazyčného česko-anglického programu.

On September 1, Ambassador Schapiro visited Antonín Čermák Elementary School in Prague 6, named for a Czech American who became the 44th Mayor of Chicago.

On September 1, Ambassador Schapiro visited Antonín Čermák Elementary School in Prague 6, named for a Czech American who became the 44th Mayor of Chicago.