Velvyslanec Schapiro poblahopřál přednímu českému vědci

On June 7th, Ambassador Andrew Schapiro congratulated Professor Jan Svoboda of the Institute of Molecular Genetics on his election as a Foreign Associate of the U.S. National Academy of Sciences.

Velvyslanec Andrew Schapiro poblahopřál 7. června molekulárnímu genetikovi prof. Janovi Svobodovi ke zvolení zahraničním spolupracovníkem Národní Akademie věd USA. „Gratuluji profesoru Svobodovi ke zvolení zahraničním spolupracovníkem Národní Akademie věd USA, jednomu z nejvyšších ocenění, kterého může vědec dosáhnout. Potvrzuje to jeho celoživotní oddanost vědecké excelenci,“ uvedl velvyslanec Schapiro.

Profesor Svoboda byl oceněn za výsledky ve výzkumu retrovirů, které způsobují nejrůznější infekce, zhoubné nádory, leukemii i AIDS. Již na počátku 60. let vydával práce o přenosném zhoubném nádoru drůbeže, vyvolaném specifickým rakovinovým retrovirem, které tvoří základ znalostí retrovirologie.

„Každý vědec, který se do tohoto exkluzivního vědeckého klubu s více než 2000 americkými členy a 440 zahraničními dostane, si toho nesmírně váží a profesor Svoboda si to rozhodně zaslouží, protože patří mezi světové zakladatele retrovirologie,“ řekl prof. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR.