Velvyslanec v Českých Budějovicích

Velvyslanec Schapiro uctil spolu s Vlastislavem Břízou mladším památku prezidentů Beneše a Masaryka.