Velvyslanec Schapiro na půdě ambasády přivítal studenty z projektu Junior Ambassador

The U.S. Embassy's American Center in Prague organized an all-day Junior Ambassador Day event on June 8, in collaboration with the Rotary Club, featuring 20 Czech students and their senior Rotary sponsors.

Americké centrum při Velvyslanectví USA v Praze uspořádalo ve spolupráci s Rotary Clubem celodenní program pro dvacet studentů z programu Junior Ambassador a jejich sponzory (mentory). Studenti se setkali se zástupci různých sekcí velvyslanectví, včetně příslušníků amerického námořnictva. Na závěr si studenti prohlédli historickou budovu rezidence amerického velvyslance.

Ve svém projevu k účastníkům projektu velvyslanec Schapiro prohlásil: „Tento typ programu ve spolupráci s Rotary Clubem organizujeme již řadu let… Mnozí z vás přijeli zdaleka, aby s námi strávili dnešní den – a vaše zapálenost pro mezinárodní vztahy a veřejnou služby jsou skutečně obdivuhodné.“

Každý rok Rotary Club společně s Americkým centrem Velvyslanectví USA pořádají slohovou soutěž, která je otevřena všem studentům středních škol a bakalářských studijních programů v České republice. Vybraní studenti jsou pak v rámci projektu Junior Ambassador pozváni na setkání s velvyslancem USA a na prezentaci, která je seznámí s tím, jak funguje velvyslanectví.