USA budou i nadále spolupracovat s ČR v oblasti vědy a výzkumu

Velvyslanec Stephen King a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga podepsali 27. dubna Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci. Původní Dohoda, která pochází z roku 2007, tak byla upravena a prodloužena o dalších 10 let.

„S potěšením dnes podepisuji prodloužení česko-americké Dohody o vědeckotechnické spolupráci, která symbolizuje náš pokračující závazek spolupracovat v oblasti vědy a technologií. Těšíme se na mnoho dalších let sdílené práce a prosperity s našimi českými partnery,“ uvedl americký velvyslanec.

Dohoda v současnosti tvoří základ pro širokou výzkumnou spolupráci mezi oběma zeměmi, například v oblasti civilního výzkumu a vývoje jaderné energetiky. Spolupráce se týká také univerzit a výzkumných pracovišť včetně dodávek materiálu a vybavení pro výzkumné infrastruktury. V neposlední řadě je Dohoda naplňována pravidelně vyhlašovanými veřejnými soutěžemi o podporu výzkumných projektů, ve kterých jsou zapojeny ČR a USA.

V rámci Dohody obě smluvní strany stvrdily, že budou rozvíjet, podporovat a usnadňovat vědeckotechnickou spolupráci mezi spolupracujícími organizacemi svých států, a to na základě zásad rovnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu.