Velvyslanec King předal Ceny století třem mimořádným Čechům

Velvyslanectví USA udělilo při příležitosti oslav 100 let od navázání americko-českých vztahů Ceny století. Oceněni byli tři Češi, kteří významně přispěli k bilaterálním vztahům v oblastech zvyšování bezpečnosti, podpory spolupráce v kultuře a vzdělávání a také rozšiřování obchodních a ekonomických vazeb.

Své kandidáty navrhli ambasádní kontakty, zaměstnanci a také veřejnost na začátku léta letošního roku. Desítky nominací posoudila zvláštní komise. Velvyslanec Stephen King pak vybral v každé kategorii vítěze ze tří finalistů, které mu komise navrhla. Cena má podobu třírozměrného obrazu glorietu vyrytého v skleněné krychli; gloriet je altánek na zahradě velvyslanectví a je brán jako trvalý symbol naděje, svobody a demokracie.

Prvním držitelem Ceny století za zvyšování bezpečnosti se stal bývalý český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který po několik dekád neúnavně posiloval vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy. Svůj život zasvětil plnému zapojení Československa a České republiky do západních bezpečnostních struktur a ekonomických organizací.

Druhou nositelkou Ceny století za spolupráci v oblasti kultury a vzdělávání se stala historička a univerzitní profesorka Milada Polišenská, která svůj život zasvětila česko-americkým vztahům prostřednictvím kultury, ekonomiky a výzkumu. Díky knize o historii diplomatických vztahů mezi Československem a Spojenými státy a jejím vědeckým článkům se řadí mezi nevýznamnější vědce v oboru v České republice.

Třetí Cena století byla udělena za rozvoj obchodních a ekonomických vazeb Václavu Muchnovi, zakladateli společnosti Y Soft. Je úspěšným podnikatelem a průkopníkem českých investic ve Spojených státech, který podporuje další investory v rozvoji jejich společností v Americe