Velvyslanec King pozdravil účastníky výročního shromáždění CEELI

Velvyslanec King dnes ráno přednesl zdravici na výročním shromáždění Institutu CEELI. Na tomto zasedání se schází členové dozorčí rady institutu, soudci, právníci a další experti a diskutují o dodržování právního státu ve světě, setkání také slouží jako příležitost vyhodnotit aktivity institutu v uplynulém roce. Na letošním shromáždění se budou účastníci navíc zabývat ohrožením vlády práva ve středoevropském regionu a možnostmi, jak tomuto vývoji čelit.   

Již 18 let podporují Velvyslanectví USA a americká vláda pražskou kancelář CEELI v propagaci rozvoje demokracie, boji proti korupci, prosazování soudcovské nezávislosti a posilování role organizací občanské společnosti.