Velvyslanec King navštívil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR