Velvyslanec King a pražský magistrát podepsali smlouvu o podpoře stáží pro znevýhodněné studenty

Velvyslanec Stephen B. King podepsal 13. dubna memorandum o partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy za účelem podpory programu odborných stáží pro studenty ze znevýhodněných komunit, nazvaný „Baruv Fellowship Program”. Pražský magistrát souhlasil se zajištěním programu „Baruv“, kdy stážista bude po dobu devíti měsíců získávat zkušenosti, včetně poskytnutí měsíčního stipendia.

Soukromá americká nadace Bader Philantropies spolupracuje s českou neziskovou organizací Slovo 21, která program realizuje. Slovo 21 a pražský magistrát tentokrát vybraly jako účastníka programu Baruv, Jaroslava Bodiše, studenta Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok. Jeho stáž začne příští týden.

Program od roku 2015 poskytuje talentovaným vysokoškolským studentům s vazbami na romskou komunitu a další znevýhodněné komunity v Česku stáže v soukromých firmách, neziskových organizacích a vládních úřadech. Cílem programu „Baruv“ je pomoci studentům získat zkušenosti a dovednosti, které jim mohou pomoci v jejich další kariéře. Program je otevřen všem vysokoškolským studentům, kteří bydlí v České republice.

Za poslední dva roky absolvovalo program deset stipendistů, kteří získávali zkušenosti například ve vydavatelství Albatros Media, na Úřadu vlády, v technologické firmě Atom Trace a na Ministerstvu školství a tělovýchovy České republiky.

Ambassador King and City of Prague Sign Agreement in Support of Students from Underserved Communities