Amb Univerzita T. Bati

Velvyslanec Schapiro diskutuje o klíčových politických a ekonomických otázkách se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. (Velvyslanectví USA v Praze)