Velvyslanec diskutoval na Univerzitě Tomáše Bati o aktuálních otázkách

Velvyslanec Schapiro diskutuje o klíčových politických a ekonomických otázkách se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. (Velvyslanectví USA v Praze)

Velvyslanec Andrew Schapiro debatoval o aktuálních otázkách se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Většina otázek se týkala krize na Ukrajině a jedna studentka shrnula své pocity z diskuze: „Myslím, že velvyslanec velmi dobře vystihl, co je nejdůležitější, abychom v této krizi vyšli úspěšně — naše jednota.“

Studenti se dále zajímali o velvyslancovo stanovisko ohledně smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Andrew Schapiro vysvětlil, že tato smlouva by stanovila globální obchodní standardy a pravidla pro investice.

“TTIP může přispět miliardami dolarů ve prospěch jak amerického, tak evropského HDP a může také snížit ceny pro evropské spotřebitele,“ řekl Schapiro.