USA děkují ČR za pořádání Terezínské deklarační konference k otázkám holocaustu

Spojené státy americké děkují České republice, že v rámci svého předsednictví EU uspořádala ve dnech dnech 2. – 4. listopadu 2022 Terezínskou deklarační konferenci. USA v návaznosti na konferenci plně podporují „Prohlášení předsedy“ a následný závazek zemí pomoci přeživším holocaustu a jejich dědicům a zachovat památku holocaustu. Spojené státy na konferenci zastupovali zvláštní poradce ministra pro otázky holocaustu Stuart Eizenstat a zvláštní vyslankyně pro otázky holocaustu Ellen Germainová.

Konference poskytla účastníkům a zemím příležitost zhodnotit práci vykonanou od té doby, co 47 států schválilo Terezínskou deklaraci z roku 2009 o majetku z doby holocaustu a souvisejících otázkách a zavázala se dál pracovat v oblasti uchování památky, vzdělávání, restitucí a kompenzací. Jak předseda poznamenal: „Není pochyb o tom, že v některých zemích zbývá vykonat mnoho restitučních a kompenzačních prací a při dostatečné politické vůli bude vykonáno.“ Chorvatsko, Maďarsko a Polsko patří mezi země, které mají před sebou ještě největší kus práce.

 Na akci ministr Blinken představil video zprávu, v níž vyzval země, aby zajistily spravedlnost přeživším a jejich rodinám.