USA a ČR spolupracují na výzkumu a vývoji v oblasti nanotechnologií

Slavnostní podpis dohody mezi americkým The Nonwovens Institute při Univerzitě v Severní Karolíně a českým Ústavem pro nanomateriály, pokročilé techologie a inovace Technické univerzity v Liberci. (foto Velvyslanectví USA)

Zástupce velvyslance Steve Kashkett hostil 2. září v Praze slavnostní podepsání smlouvy o spolupráci na výzkumu a vývoji v oblasti nanotechnologií mezi americkým The Nonwovens Institute při Univerzitě v Severní Karolíně a českým Ústavem pro nanomateriály, pokročilé techologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

Smlouva formálně zastřešuje spolupráci obou těchto ústavů v oblasti vědy, technologií a podnikatelskou spolupráci. Hlavní společnou aktivitou bude pořádání každoročních konferencí, které se uskuteční střídavě ve Spojených státech a v České republice.

První taková konference nazvaná „NART 2015 – Nanofibers, their Applications and Related Technologies” proběhla ve dnech 31. srpna až 2. září 2015 v Liberci. „NART 2016“ se uskuteční v Severní Karolíně.