Třista českých studentů navštívilo Veletrh amerických univerzit v Praze

American Universities Fair in Prague

Čeští studenti měli unikátní příležitost získat všechny základní informace o studiu na vysokých školách v USA na Veletrhu amerických univerzit, který uspořádalo Velvyslanectví USA a Komise J. W. Fulbrighta 9. dubna v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU) v Praze.

Během tří hodin se studentům představilo nejen šestnáct amerických vysokých škol, jejichž výpravu do Prahy zorganizovala Obchodní sekce Velvyslanectví USA, ale také nejštědřejší stipendijní programy. Součástí programu byla také prezentace profesionálního studijního poradce oficiální informační sítě EducationUSA z Fulbrightovy komise i zástupce vízového oddělení Velvyslanectví USA. Návštěvníci si mohli rovněž poslechnout zkušenosti lidí, kteří na prestižních amerických univerzitách, jako je Harvard, Princeton nebo UCLA, osobně studovali.

„Vzdělání je jedním z našich nejcennějších exportů. V současnosti studuje ve Spojených státech více než půl milionu zahraničních studentů“, uvedl obchodní rada amerického velvyslanectví Stuart Schaag.

„USA jsou nejoblíbenější destinací zahraničních studentů na světě. Studenti si volí studium v Americe z různých důvodů – především kvůli vynikajícím programům amerických univerzit, úzké propojenosti vzdělávání s výzkumem, různorodosti studentské populace a v neposlední řadě pro širokou nabídku mimoškolních aktivit, které poskytují studentům příležitost rozvíjet vůdčí schopnosti a společenského ducha.“

Studijní poradce Jakub Tesař z pořadatelské Fulbrightovy komise shrnuje načasování a cíle veletrhu takto: „Jaro je ideální doba pro plánování budoucnosti a pro plánování studia v USA to platí dvojnásob. Obvykle se totiž doporučuje začít na všem pracovat až rok a půl před zvažovaný nástupem na školu.”

Skupina na veletrhu zastoupených amerických vysokých škol byla pestrá. Představily se zde prestižní univerzity jako Northeastern University, Oregon State University nebo University of Central Florida ale i levnější regionální státní vysoké školy nebo specializované instituce jako New York Film Academy či krátkodobé diplomové programy a jazykové kurzy na věhlasné University of California.

„Čeští studenti měli možnost využít přítomnosti reprezentantů amerických univerzit nejen k tomu, aby si zmapovali možnosti, které tyto školy nabízí, ale hlavně aby se obecně seznámili s přijímacím procesem, běžnými požadavky či životem zahraničních studentů na amerických vysokých školách,“ shrnul Jakub Tesař. “

Na veletrhu byli přítomni rovněž zástupci největších českých stipendijních programů podporujících studium v USA — Komise J. Williama FulbrightaNadace Zdeňka Bakaly, Kellner Family FoundationNadační fond Martiny a Tomáše Krskových nebo American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Seznámení s jejich stipendijními nabídkami je stejně důležité jako výběr škol.

Na veletrhu se představily následující univerzity?

Veletrhu předcházelo dopolední setkání reprezentantů amerických univerzit s potenciálními partnery z řad českých vysokých škol.

V uplynulém akademickém roce v USA studovalo 776 českých studentů, což představovalo nárůst jedenáct procent oproti předchozímu období.

Komise J. Williama Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního Fulbrightova programu a některé další stipendijní programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.