Tiskový mluvčí velvyslanectví přednášel na Letní žurnalistické škole

Press Attaché Daniel Ernst discusses transatlantic relations in the 21st century with students from the Summer School of Journalism.

V sobotu 22. srpna diskutoval tiskový mluvčí Daniel Ernst o transatlantických vztazích v 21. století se studenty Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Daniel Ernst probíral možnosti a výzvy v americko-evropských transatlantických vazbách, stejně jako česko-americké vztahy a celkově současné dění na světě.

Na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě se setkávají studenti ze střední a východní Evropy, aby se během kurzu seznámili s médii, informačními zdroji, marketingem, fotografováním a jejich využití v praxi.