Tiskový atašé Daniel Ernst navštívil školy a regionální média ve východních Čechách

U.S. Embassy Prague Press Attaché Daniel Ernst discusses with students of the Pardubice Conservatory the life of a U.S. diplomat.

Debaty na místních školách a setkání se zástupci místních médií byly 25. a 26. června hlavními body programu tiskového atašé Velvyslanectví USA v ČR Daniela Ernsta ve východních Čechách.

Na pozadí hudebních vystoupení studentů Konzervatoře Pardubice hovořil pan Ernst se studenty o možnostech věnovat se hudební kariéře i o společných hudebních zájmech. Se studenty Biskupského gymnázia v Hradci Králové naopak diskutoval spíše o životě amerického diplomata v Česku a všeobecných historických a zeměpisných otázkách USA.

Návštěva Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, který úzce spolupracuje se svými aliančními protějšky na projektech v krizových místech světa, jako jsou Afghánistán, Irák, Kosovo nebo Irán, Ernstovi objasnila úlohu, kterou Češi hrají v kartografických projektech NATO.

Tiskový atašé se také seznámil s výrobou klavírů v továrně Petrof, která má úzké vazby na USA a je zároveň důležitým regionálním zaměstnavatelem. Daniel Ernst se také setkal s místními zastupiteli Magistrátu města Hradec Králové, kde spolu debatovali o regionálních otázkách i problematice správy kraje.