Tisková zpráva: Pražská bezpečnostní konference o sítích 5G

Praha 1. prosince 2021

Spojené státy oceňují, že Česká republika pořádá třetí Pražskou bezpečnostní konferenci o sítích 5G.

Spojené státy zároveň vítají, že Česká republika zveřejní dokument „Pražské návrhy v oblasti diverzity telekomunikačních dodavatelů.“ Tento materiál upozorňuje na zásadní úlohu vlád při péči o rozvoj prostředí, které umožňuje diverzifikovat telekomunikační dodavatele a vytvářet otevřené vzájemně komunikující sítě, které umožní důvěryhodné, bezpečné a odolné telekomunikační dodavatelské řetězce.

Česká republika také svolala úspěšný vedlejší program o diverzitě telekomunikačních dodavatelů, kde vystoupili význační řečníci z veřejného a soukromého sektoru. Účastníci zdůraznili důležitost této otázky a shodli se na potřebě jednotných mezinárodních principů, jak jsou popsány v Pražských návrzích.

Spojené státy podporují Pražské návrhy, které navazují na předcházející diskuze v rámci G7 a Čtyřky (USA, Japonsko, Austrálie a Indie). Americká vláda hodlá propagovat tyto Návrhy ve svých globálních aktivitách týkajících se sítí 5G.

Spojené státy oceňují české vedení v oblasti identifikace a řešení bezpečnostních výzev, které představují rozvratné technologie, a zveřejnění „Pražských návrhů 2.0 v oblasti kyberbezpečnosti vznikajících a rozvratných technologií“.