Den obětí války (Memorial Day)

Arlington National Cemetery (photo Tim Brown)
Arlington National Cemetery (photo Tim Brown)

Poslední květnové pondělí si Spojené státy s úctou připomínají členy ozbrojených sil, kteří zemřeli v boji. Původně se tento svátek nazýval Den padlých a poprvé byl slaven v roce 1866 k uctění vojáků, kteří bojovali v občanské válce. Dnes se tímto svátkem uctívají všichni američtí vojáci, kteří padli v kterékoliv válce.

Pro svátek jsou typické průvody a zdobení hrobů vojáků květy. Den obětí války je tradičně považován za začátek léta.