Kolumbův den

Christoper Columbus arrives in America (L. Prang & Co., Boston, 1893, Library of Congress)
Christoper Columbus arrives in America (L. Prang & Co., Boston, 1893, Library of Congress)

Američané oslavují Kolumbův den druhé pondělí v říjnu. Tento den si připomínají objevení Nového světa Kryštofem Kolumbem 12. října 1492, ačkoliv on se domníval, že je na Dálném Východě.

Kolumbův den se poprvé slavil roku 1792 a federálním svátkem se stal v roce 1971. K tradičním oslavám patřily mohutné průvody, ale v posledních letech se oslavuje v menším měřítku.