Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Ve snaze omezit vliv dobyvačných německých sousedů pozval český kníže Rostislav roku 863 byzantské mnichy a bratry Cyrila a Metoděje ze Soluně do českých zemí, aby tu kázali slovo boží ve staroslověnštině (předchůdkyně češtiny). Kromě křesťanství zavedli tito misionáři u slovanských národů ve střední Evropě také gramotnost. Někdy se jim proto říká „apoštolové Slovanů“.

Jejich svátek se slaví 5. července, neboť na tento den připadá katolický svátek Cyrila a Metoděje, který zavedl papež roku 1880.