Den nezávislosti

Deklarace nezávislosti

Den nezávislosti slaví Spojené státy 4. července. Tohoto dne roku 1776 přijal Druhý kontinentální kongres Deklaraci nezávislosti, jímž Spojené státy uplatnily svou nezávislost vyhlášením základních práv člověka a soupisem stížností proti britské říši.

Oficiálním federálním svátkem byl Den nezávislosti uznán v roce 1941. Od té doby Američané oslavují vznik svobodných Spojených států celodenními pikniky, sportovními hrami, soutěžemi, průvody, koncerty a v závěru dne ohňostroji.

Velvyslanectví USA v Praze hostí u příležitosti Dne nezávislosti tradiční recepci, na kterou jsou zvány významné osobnosti kulturního i politického života. V době komunismu nechyběli mezi pozvanými čeští disidenti, na což vzpomínal i prezident Václav Havel v rozhovoru pro velvyslanectví:

“Američané stejně jako jiné západní ambasády mívali problém s tím, jak pozvat oficiální představitele i disidenty dohromady, protože ti oficiální říkali, že tam nepůjdou, když tam budou tamti, takže všelijak to vymýšleli, no to byly jejich starosti.“

Úryvek z Deklarace nezávislosti

„… Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. — Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. — Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoje pravomoci upraveny takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí …“

Celé znění deklarace si můžete přečíst na stránce Archives.gov.