Den Jana Husa

Jan Hus, předchůdce Martina Luthera, byl český teolog a učenec počátku 15. století. Byl zastáncem církevních reforem jako např. užívání češtiny jako liturgického jazyka, uvedení církevních praktik do souladu s biblickým učením, omezení moci církve jen na náboženské otázky a zastavení prodeje odpustků. Byl proto roku 1412 pro vzpurnost z katolické církve exkomunikován.

V roce 1414 byl povolán na církevní koncil do Kostnice, kde mu nařídili, aby odvolal své učení. Hus odmítl, a tak byl 6. července 1415 upálen na hranici.

V průběhu staletí se Jan Hus stal mocným symbolem samostatné české národní identity.