Den vzniku samostatného československého státu

Pohlednice organizace YMCA připomínající vznik samostatného Československa
Pohlednice organizace YMCA připomínající vznik samostatného Československa

28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska. První samostatný stát Čechů a Slováků byl založen na základě zásady sebeurčení národů a vzniku etnických státních hranic nezávisle na výsledcích první světové války, kterou formuloval americký prezident Woodrow Wilson ve čtrnácti bodech přednesených 8. ledna 1918 na zasedání Kongresu USA.

Prvním československým prezidentem se stal 14. listopadu 1918 Tomáš G. Masaryk, vůdce prvního československého odboje, který našel podporu pro samostatné Československo u amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, se kterým ho pojilo politické spojenectví orientované na vybudování nové poválečné demokratické Evropy. Masaryk spojenectví charakterizoval takto:

„Můj styk s presidentem Wilsonem byl čistě věcný, spoléhal jsem, jak v celé své akci, na naši spravedlivou věc a na váhu svých argumentů. Věřil jsem, jako věřím posud, že se slušní vzdělaní lidé dají argumenty poučit a přesvědčit…“

Díky Masarykově koncepci vycházející z euroamerického pojetí demokracie, se Československo stalo jednou z prvních evropských úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením mnoha stran a bylo tak stabilní, že odolalo mezinárodní ekonomické krizi 30. let. První republika trvala jen dvě dekády, než nacistické Německo okupovalo české země v letech 1938-9. I když Československo již neexistuje, Češi stále považují 28. říjen za den založení svého státu.