Středoškoláci z Česka se mohou poprvé hlásit o roční pobyt a studium v USA zdarma

Letos poprvé mají čeští středoškoláci šanci získat stipendium na bezplatný roční studijní a poznávací pobyt v USA. Česko bylo zařazeno do programu Future Leaders Exchange (Výměnný program pro budoucí lídry), zkráceně FLEX . Jde o výměnný program pro středoškoláky z dvaceti zemí Evropy a Asie, který financuje Odbor pro kulturní a vzdělávací záležitosti Ministerstva zahraničí USA a realizuje nezisková vzdělávací organizaceAmerican Councils for International Education.

S programem FLEX každý rok do Spojených států vyjede okolo 900 studentů středních škol. Stipendisty čeká život v americké hostitelské rodině a studium na americké střední škole. Čeští zájemci o stipendijní pobyt ve školním roce 2019-2020 se ale musí hlásit už teď. On-line přihláška do programu FLEX je dostupná na odkazu ais.americancouncils.org/flex do 31. října 2018.

Video s pozdravem velvyslance USA v ČR Stephena Kinga k programu FLEX najdete v tomto odkazu.

Přihlásit se mohou všichni středoškoláci, kteří splňují následující podmínky:

  • mají české občanství;
  • narodili se mezi 15.7.2001 a 15.7.2004;
  • v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia);
  • dobře se učí a dorozumí se anglicky;
  • splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních pobytů a nepobývali v USA déle než 90 dní v posledních pěti letech.

FLEX stipendistům hradí cestu z Česka na místo pobytu v USA a zpět, měsíční kapesné na základní osobní potřeby a společenské aktivity a základní zdravotní pojištění. Program také zajišťuje pobyt v prověřené hostitelské rodině, studium na střední škole a aktivity v místě pobytu ve Spojených státech. Studenti si sami hradí náklady spojené s pořízením cestovního pasu, osobní útratu nad rámec měsíčního kapesného nebo náklady na nadměrná cestovní zavazadla.

Stipendisté si na rok vyzkouší život amerického teenagera. Naučí se chápat a respektovat odlišnosti jiných kultur. Po roce v zahraničí se vracejí domů samostatnější a připravenější na život ve stále více propojeném světě. Absolventi programu často studují na prestižních vysokých školách a uplatňují se v zajímavých povoláních.

Program FLEX letos na podzim oslavil čtvrt století své existence. První středoškoláci se s ním do USA podívali ve školním roce 1993-94. Jeho financování prosadil v americkém Kongresu senátor Bill Bradley, aby tak po pádu komunismu posílil vzájemné porozumění mezi Spojenými státy a zeměmi bývalého Sovětského svazu. Od té doby se FLEX rozšířil i do dalších zemí. V Evropské unii je kromě Pobaltí také v Polsku a Rumunsku. Letos se přidává Česko, Slovensko a Maďarsko.

Web: discoverFLEX.org

Kontakty pro média:

  • Kateřina Šantúrová, kordinátorka programu FLEX v Česku, Email: czechia@americancouncils.eu, mobil 605-187-451
  • Petr Doležel, tiskové oddělení Velvyslanectví USA v Praze, Email: DolezelP@state.gov, mobil: 606-792-567.