Staňte se členy Youth Council v Ostravě!

Co je to Youth Council?

Youth Council je skupina anglicky mluvících středoškoláků, kteří pravidelně hovoří s velvyslancem a velvyslanectvím Spojených států, o věcech, které jsou pro ně důležité a o tom, jak může velvyslanectví nejlépe oslovit českou mladou generaci a jak s ní komunikovat.

Co je možné získat?

Členové Youth Council se setkávají s americkým velvyslancem a dalšími klíčovými americkými diplomaty, a získávají tak přístup k procesu tvorby a výkonu zahraniční politiky Spojených států. Členové Youth Council mají možnost pomáhat při vytváření programů velvyslanectví a budou první, kdo se dozví o mnoha našich výměnných programech do Spojených států.

Jaké jsou požadavky?

Členové Youth Council v Ostravě se jednou měsíčně setkají buď virtuálně s velvyslancem Spojených států, nebo osobně s pracovníky velvyslanectví.

Jak se přihlásím?

Pokud máte zájem o členství, tak odpovězte (v AJ) na následující otázky a zašlete své odpovědi buď v písemné formě, nebo jako video na OstravaYouthCouncil@state.gov do neděle 9. června 2019 do 23:59 hod.

  1. Detailně popište, kdy a jak přesně jste svou činností něco vylepšili ve své škole nebo v jiné komunitě, ve které se pohybujete.
  2. Čím jsou pro Vás Spojené státy zajímavé?
  3. Proč jsou podle Vás osobní svobody – svoboda slova, tisku, vyznání, shromažďování – důležité?
  4. Proč Vás zajímá Youth Council a proč byste se Vy měl/a stát členem/členkou?
  5. Jste ochotný/á cestovat do Ostravy jednou měsíčně na setkání Youth Council?
  6. Jakou střední školu v součastnosti studujete a ve kterém jste ročníku?

Youth Council vytváří prostor pro otevřenou debatu svých členů, kteří zastávají rozdílná názorová stanoviska a jsou vítáni v řadách Youth Council bez ohledu na pohlaví, etnickou či národnostní příslušnost, zdravotní postižení, vyznání, politické preference, úroveň příjmů, sexuální orientaci či genderovou identitu.