Staňte se členy Youth Council a raďte velvyslanci!

Co je to Youth Council?

Youth Council je skupina anglicky mluvících mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti let, která radí velvyslanci a velvyslanectví Spojených států v Praze, jak nejlépe oslovit českou mladou generaci a jak s ní komunikovat, a která společně pracuje na projektech podporujících občanskou společnost a česko-americké vztahy.

Co je možné získat?

Členové Youth Council se setkávají s americkým velvyslancem a dalšími klíčovými americkými diplomaty, a získávají tak přístup k procesu tvorby a výkonu zahraniční politiky Spojených států. Díky příležitosti navrhnout a realizovat projekty navíc každý člen získává zkušenosti se psaním grantových žádostí a s vedením projektů.

Jaké jsou požadavky?

Členové Youth Council se každý měsíc setkávají s velvyslancem Spojených států nebo s pracovníky velvyslanectví.  Kromě toho několik hodin týdně v Praze společně pracují na projektech a programech rozvíjejících česko-americké vztahy.  Každý člen Youth Council se zavazuje k aktivnímu členství alespoň na jeden rok.

Jak se přihlásím?

Pokud máte zájem o členství, tak odpovězte (v AJ) na následující otázky a zašlete své odpovědi buď v písemné formě, nebo jako video na PragueYouthCouncil@state.gov do neděle 17. března 2019 do 23:59 hod.

  1. Detailně popište, kdy a jak přesně jste svou činností něco vylepšili ve své škole nebo v jiné komunitě, ve které se pohybujete.
  2. Čím jsou pro Vás Spojené státy zajímavé?
  3. Proč jsou podle Vás osobní svobody – svoboda slova, tisku, vyznání, shromažďování – důležité?
  4. Proč Vás zajímá Youth Council a proč byste se Vy měl/a stát členem/členkou?
  5. Jste ochotný/á věnovat několik hodin týdně v Praze svojí aktivitě v Youth Council a zavázat se ke členství alespoň na jeden rok?

Youth Council vytváří prostor pro otevřenou debatu svých členů, kteří zastávají rozdílná názorová stanoviska a jsou vítáni v řadách Youth Council bez ohledu na pohlaví, etnickou či národnostní příslušnost, zdravotní postižení, vyznání, politické preference, úroveň příjmů, sexuální orientaci či genderovou identitu.