Spolupráce mezi velvyslanectvím a Moravskou zemskou knihovnou pokračuje

Deputy Cultural Attaché Tony signs a new Memorandum of Understanding (MOU) with Moravian Land Library representatives in Brno on February 8, 2016.

Dne 8. února zástupce kulturní atašé Tony Jones podepsal nové Memorandum o porozumění se zástupci Moravské zemské knihovny v Brně. Tento dokument prodlužuje vzájemnou spolupráci mezi knihovnou a Velvyslanectvím Spojených států v Praze do roku 2018.

Znamená to, že v Brně budeme i nadále představovat zajímavé americké osobnosti a pořádat nejrůznější kulturní akce. Také plánujeme rozšiřování knihovního fondu a zpříjemnění prostředí knihovny.

Přijďte za námi do InfoUSA do Moravské zemské knihovny v Brně! Těšíme se na viděnou na některé z našich akcí! Více informací na www.mzk.cz.