Společné vyjádření velvyslanectví k Mezinárodnímu dni Romů

Při příležitosti Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. duben, podepsalo sedm velvyslanců v České republice přiložené prohlášení jako podporu romské komunitě v ČR. Velvyslanci v prohlášení zdůraznili, že tento den je příležitostí oslavit romskou kulturu a dědictví, že to je ovšem také den, kdy bychom si měli uvědomit, že tato skupina lidí, často žijící na okraji naší společnosti, čelí diskriminaci v celé Evropě.

Mezinárodní den Romů, který připadá na 8. duben, je příležitostí zamyslet se nad postavením Romů ve společnosti. Existuje celá řada příkladů romských úspěchů, ale stále ještě existuje v celé Evropě mnoho případů diskriminace.

I když hlavní problémy zůstávají, jsme optimisté. Česká vláda zavedla řadu důležitých opatření ke zlepšení kvality života nejvíce znevýhodněných občanů, včetně mnoha Romů. K těmto opatřením patří reforma příspěvku na bydlení, řešení otázky zadlužení a nový přístup ke vzdělání. Velmi významnou roli hraje pomoc občanské společnosti při tvorbě těchto opatření.

V oblasti vzdělání dává velkou naději nedávno schválený nový školský zákon, který vytváří předpoklad pro inkluzivnější vzdělání všech, včetně Romů. Za předpokladu zajištění dostatečného financování má Ministerstvo školství šanci vyřešit současný nespravedlivý stav, kdy romské děti tvoří čtvrtinu žactva ve speciálních školách, ačkoli v celkové populaci jsou Romové zastoupeni pouhými třemi procenty.

Avšak již nyní existují příklady inkluzívního vzdělání na základních školách v ekonomicky chudých oblastech. Setkali jsme se osobně s učiteli, kteří v těchto obtížných podmínkách příkladně vzdělávají děti inkluzivním způsobem a pomáhají jim plně rozvinout své schopnosti. Tito učitelé jsou hodni následování a my je v jejich úsilí podporujeme.

Naše velvyslanectví jsou připravena i nadále pomáhat České republice ve snaze zajistit rovné příležitosti pro všechny.

J.E. p. Andrew H. Schapiro, velvyslanec Spojených států amerických

J.E. pí. Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

J.E. p. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo

J.E. pí. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království

J.E. p. Otto Jelinek, velvyslanec Kanady

J.E. p. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky

J.E. pí. Annika Jagander, velvyslankyně Švédska