Společné tiskové prohlášení k Mezinárodnímu dni proti korupci

December 9 marks the UN’s World Anti-Corruption Day, a day for raising awareness of corruption and highlighting the role of the UN’s Convention against Corruption. Corruption is a global challenge that reduces our prosperity by 5% of global GDP every year ($2.6 trillion - World Economic Forum). Cor

Na 9. prosince připadá Mezinárodní den proti korupci, který má za cíl zvyšovat povědomí o korupci a upozornit na roli Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci.

Korupce představuje globální výzvu a každý rok snižuje naši společnou prosperitu o ekvivalent 5 % světového HDP (2,6 biliónů dolarů podle Světového ekonomického fóra). Korupce ale také oslabuje společenskou stabilitu a schopnosti států dostát svým závazkům vůči občanům. Naše vlády se zavázaly s korupcí bojovat jak doma, tak v zahraničí.

Vítáme přístup současné české vlády k boji proti korupci tak, jak je navržen v koaliční dohodě, kde jsou vytyčeny legislativní protikorupční priority. Také vítáme, že Česká republika v roce 2013 ratifikovala Úmluvu Organizace spojených národů proti korupci a budeme doufat v její včasnou a řádnou implementaci.

25 let po pádu komunismu je Česká republika demokratickou společností s liberální a otevřenou tržní ekonomikou. Avšak jako v každé zemi, i tady je prostor pro zlepšování. Podle nejnovější studie Transparency International (Corruption Perception Index) Česká republika ve vnímání korupce dosáhla zlepšení v celosvětovém měřítku, ale nadále zůstává jednou z nejhůře umístěných zemí Evropy.

Aby se toto vnímání podařilo změnit, uvítali bychom, aby vláda České republiky zintenzivnila plnění svých závazků obsažených jak v koaliční dohodě, tak v Partnerství pro otevřené vládnutí. Občanská společnost a podnikatelská sféra hrají v protikorupčních snahách klíčovou roli, a proto bychom přivítali, kdyby česká vláda zintenzivnila spolupráci s těmito klíčovými partnery.

Naše ambasády jsou i nadále připraveny pomáhat České republice k dosažení jejího cíle větší otevřenosti a transparentnosti.

H.E. Jan Thompson, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

H.E. Andrew Schapiro, Ambassador of the United States of America

H.E. Siri Ellen Sletner, Ambassador of Norway

H.E. Hayong Moon, Ambassador of the Republic of Korea

H.E. Otto Jelinek, Ambassador of Canada