Společné tiskové prohlášení k Mezinárodnímu dni proti korupci

"Break the Chain" je tématem letošního Mezinárodního dne proti korupci.

Na 9. prosince připadá Mezinárodní den proti korupci, který má za cíl zvyšovat povědomí o korupci a upozornit na roli Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci. Tématem tohoto roku je „prolamování bariér – podpora role občanské společnosti v boji proti korupci.“ U příležitosti tohoto dne vydáváme, podobně jako minulý rok, společné prohlášení.

Korupce představuje globální výzvu a každý rok snižuje naši společnou prosperitu o ekvivalent 5 % světového HDP (2,6 biliónů dolarů podle Světového ekonomického fóra). Kromě toho, že korupce brání ekonomickému růstu a investicím, oslabuje rovněž společenskou stabilitu a schopnosti států dostát svým závazkům vůči občanům. Naše vlády se zavázaly s korupcí ve všech jejích formách bojovat jak doma, tak v zahraničí.

Během uplynulého roku uspořádala naše velvyslanectví několik akcí podporujících transparentnost (seznam akcí je v příloze prohlášení) a prohlubovala spolupráci se členy vlády a s úředníky. Naše velvyslanectví také finančně podpořila organizace zabývající se zvyšováním transparentnosti.

Připomínáme si koaliční dohodu české vlády, kde jsou vytyčeny legislativní protikorupční priority, které mají limitovat příležitosti ke korupci, a vítáme nedávné přijetí zákona o registru smluv podle návrhu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V průběhu příštího roku se budeme těšit na další kroky, které povedou k větší odpovědnosti v oblasti veřejných zakázek, k efektivnějšímu a nezávislejšímu státnímu zastupitelství a ke zvýšení transparentnosti financování politických stran.

Naše velvyslanectví jsou i nadále připravena pomáhat České republice k dosažení jejího cíle – větší otevřenosti a transparentnosti. Za tímto účelem připravujeme na leden 2016 kampaň na sociálních sítích, která bude zaměřena na sdílení zkušeností našich zemí s bojem proti korupci.

 • J.E. Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 • J.E. Andrew Schapiro, velvyslanec Spojených států amerických
 • J.E. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království
 • J.E. Hayong Moon, velvyslanec Korejské republiky
 • J.E. Otto Jelinek, velvyslanec Kanady
 • J.E. Annika Jagander, velvyslankyně Švédska
 • J.E. Helena Tuuri, velvyslankyně Finska

Příloha

Konference, setkání, semináře

 • Mezinárodní konference „Vývoj trendů při boji proti korupci, praní špinavých peněz a výnosů z kriminální činnosti v Evropě” – 20. – 21. října 2015 pořádaná norskou vládou, Ministerstvem financí České republiky a Radou Evropy.
 • Protikorupční seminář spolupořádaný Úřadem vlády a velvyslanectvími Korejské republiky, Velké Británie a USA – 9. října 2015.
 • Podpora mezinárodní konference „Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU” – 17. – 18. září organizované sdružením Oživení a Evropským úřadem pro boj proti podvodům.
 • Uspořádání sedmi setkání se členy kabinetu a seniorními úředníky na téma transparentnosti.

Školení, projekty

 • Šest českých specialistů činných v trestním řízení, z oblasti justice a státního zastupitelství, se zúčastnilo v září 2015 stáže ve Spojených státech za účelem předání zkušeností amerických kolegů v boji proti korupci.
 • Vypsání soutěže o granty pro organizace zaměřené na boj proti korupci – prosinec 2014 – únor 2015, a následné udělení významného grantu.
 • Týdenní stáž českých vládních úředníků zaměřená na transparentnost zbrojních zakázek – únor 2014.
 • 44 projektů neziskových organizací zaměřených na posilování transparentnosti podpořeno z norských fondů.
 • Projekt zaměřený na otevřená data a transparentní veřejnou správu, Open Society Fund Praha společně s britským velvyslanectvím v Praze.
 • Projekt zaměřený na správu a řízení státem vlastněných podniků, Frank Bold společně s britským velvyslanectvím v Praze.