Společné prohlášení Spojených států a České republiky o svobodě médií

  1. května 2023

Ministři zahraničí Blinken a Lipavský jménem vlád Spojených států a České republiky vydali následující společné prohlášení.

Začátek textu:

Spojené státy a Česká republika sdílí zásadní zájem na prosazování demokracie, občanské společnosti a lidských práv, včetně svobody projevu. Svobodný a neomezený tok informací, myšlenek a názorů – včetně těch odlišných – je nezbytný pro inkluzivní a tolerantní společnost. Svoboda médií a nezávislý tisk je základním kamenem každé zdravé demokracie a napomáhá tomu, aby informace přinášely veřejný prospěch. Nezávislý tisk pomáhá občanům porozumět silám, které utvářejí jejich životy, a umožňuje lidem smysluplně se zapojit do politické a občanské sféry jejich komunit.

Spojené státy udržují úzkou spolupráci s americkou agenturou pro globální média (USAGM) a jejími příjemci grantů, včetně Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). USAGM je nezávislá federální vládní agentura financovaná Kongresem USA za účelem prosazování demokratických hodnot, přístupu k informacím a svobody médií po celém světě. Vláda USA respektuje nezávislost USAGM a jedná s příjemci jejich grantů jako s jinými médii. Tento firewall je nezbytný pro důležité poslání USAGM poskytovat objektivní, nezávislé a důvěryhodné zprávy lidem po celém světě.

Česká republika konstatuje, že podpora svobody tisku je jednou z jejích klíčových priorit v oblasti lidských práv. Česká republika prostřednictvím Programu transformační spolupráce podporuje nezávislá média po celém světě a Praha se stala významným centrem podpory svobodných médií, zejména v postsovětském prostoru. Česká republika připomněla, jaký přínos měly nezávislé zdroje informací, například vysílání RFE/RL, pro Čechy během desetiletí nadvlády Sovětského svazu.

Spojené státy velmi oceňují, že Česká republika poskytla RFE/RL útočiště již od roku 1995. RFE/RL dnes ze své centrály v Praze přináší zpravodajství prostřednictvím rádia, televize a internetu do 23 zemí ve 27 jazycích. Posláním tohoto média – podporovat demokratické hodnoty poskytováním přesných, necenzurovaných zpráv a otevřené debaty v zemích, kde je ohrožen svobodný tisk a kde převládají dezinformace – je stejně důležité jako kdykoli předtím.

Protože RFE/RL svou činností přitahuje hněv autoritářských režimů a je neustálým cílem jejich útoků. Spojené státy americké a Česká republika si uvědomují, že kvůli těmto hrozbám musí RFE/RL vybírat své pracovní síly se zvláštní péčí. Obě naše země jsou jednotné v silné podpoře práce RFE/RL.

Česká vláda si cení toho, že je partnerem RFE/RL při prosazování lidských práv a demokracie po celém světě, a znovu potvrzuje, že sídlo RFE/RL je v Praze vítáno. Spojené státy americké a Česká republika budou nadále spolupracovat, aby zajistily, že RFE/RL bude moci i nadále efektivně fungovat ve svém pražském ústředí, a to i v otázce řízení pracovních sil, s ohledem na jejich provozní potřeby a vnější hrozby, kterým čelí.

Spojené státy a Česká republika jsou hrdé na to, že dávají dohromady širokou koalici našich přátel, partnerů a spojenců po celém světě k prosazování svobody médií. Budeme nadále úzce koordinovat naše úsilí v této oblasti.