Společné prohlášení o strategickém dialogu mezi Spojenými státy a Českou republikou

Společné prohlášení o strategickém dialogu mezi Spojenými státy a Českou republiko

2. května 2023

Ministři zahraničí Blinken a Lipavský za vlády Spojených států a České republiky vydali následující společné prohlášení.

Začátek textu:

Vlády Spojených států a České republiky obnovily dne 2. května 2023 ve Washingtonu americko-český strategický dialog. Strategický dialog demonstruje sílu našeho bilaterálního vztahu založeného na společných hodnotách a také náš závazek prosazovat mezinárodní řád založený na pravidlech a podporovat demokracii, občanskou společnost, lidská práva, bezpečnost a hospodářskou prosperitu.

Po setkání ministra zahraničí Jana Lipavského s ministrem zahraničí USA Antonym J. Blinkenem bylo zahájeno 11. kolo Strategického dialogu. Diskusi zahájil ministr zahraničí ČR a náměstkyně ministra Blinkena pro politické záležitosti Victoria Nulandová.

Strategický dialog se zaměřil na opětovné potvrzení naší bilaterální spolupráce v širokém spektru témat. Česká republika a Spojené státy stojí pevně za Ukrajinou a jejími obyvateli. Ve shodě s našimi partnery podporujeme úsilí Ukrajiny bránit sebe a svou demokracii proti ruské brutální útočné válce. Diskutovali jsme také o naší práci s partnery a spojenci, abychom pomohli Ukrajině udržet ekonomickou a finanční stabilitu a podpořili její úsilí o obnovu a rekonstrukci.

Společně s demokratickými spojenci a partnery se musíme jednotně postavit proti pokusům autoritářských režimů redefinovat mezinárodní pravidla. Rusko musí nést odpovědnost za své činy na Ukrajině. Zároveň budeme spolupracovat na omezení nepřátelských aktivit Ruska po celém světě. Česká republika a Spojené státy vyzývají Rusko, aby ukončilo vojenskou ofenzívu a zcela stáhlo své síly z území Ukrajiny, Moldavska a Gruzie a respektovalo mezinárodně uznávané hranice.

Jednota a solidarita NATO jsou zásadní. Podporujeme posilování odstrašujícího a obranného postoje aliance, zejména na jejím východním křídle. Vítáme členství Finska v NATO a plně podporujeme rychlé začlenění Švédska. Stojíme za politikou otevřených dveří NATO. Těšíme se na letošní summit ve Vilniusu; zajistíme, aby NATO sloužilo jako unikátní a nepostradatelné transatlantické fórum pro konzultace, koordinaci a jednání ve všech záležitostech souvisejících s naší kolektivní bezpečností. Oceňujeme prohlubování synergie a strategické jednoty mezi EU a NATO.

Pokud jde o sankce, Česká republika a Spojené státy zdůraznily naši pokračující koordinaci při prosazování odpovědnosti a využívání finančních sankcí a kontrol vývozu k omezení schopnosti Ruska pokračovat v brutální a nevyprovokované invazi na Ukrajinu. Diskutovali jsme o spolupráci s našimi spojenci a partnery, abychom pohnali Ruskou federaci a Lukašenkův režim v Bělorusku k odpovědnosti za ruskou agresi proti Ukrajině a za spoluúčast Lukašenkova režimu na ní.

V oblasti energetické bezpečnosti diskutovaly Česká republika a Spojené státy o diverzifikaci ruských energetických zdrojů, omezení ruských příjmů z prodeje ropy a příležitostech urychlit rozvoj a investice do obnovitelných zdrojů a zároveň podporovat spolupráci v jaderné energetice. Odvážné investice do budování ekonomik postavených na čistých energiích jsou zásadní pro dosažení společných cílů v oblasti klimatu.

Co se týče indicko-pacifického regionu, Česká republika a Spojené státy diskutovaly o současné situaci a výzvách, které Čínská lidová republika představuje pro mezinárodní řád založený na pravidlech a pro naše společné zájmy, bezpečnost a hodnoty. Tváří v tvář těmto výzvám pracujeme s našimi partnery v regionu i mimo něj, abychom realizovali naši společnou vizi svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku, který je propojenější, prosperující, bezpečný a odolný. Potvrdili jsme také náš závazek zachovat mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu a prohloubit podporu a spolupráci s demokratickými partnery v regionu, včetně Tchaj-wanu. Znovu potvrzujeme, že transatlantická a indicko-pacifická bezpečnost jsou nedělitelné.

V oblasti obchodu a investic Česká republika a Spojené státy znovu potvrdily náš závazek budovat kolektivní, dlouhodobé a odolné dodavatelské řetězce založené na mezinárodních partnerstvích, která jsou transparentní, různorodá, bezpečná a udržitelná. Máme v úmyslu konzultovat přístupy k zajištění ekonomické bezpečnosti s cílem zvýšit strategickou odolnost vůči nátlaku.

V oblasti kybernetické bezpečnosti a digitální politiky diskutovaly Česká republika a Spojené státy o dalších krocích, které mají zajistit, aby digitální technologie posílily demokracii a dodržování lidských práv. Máme v úmyslu zvýšit budování kapacit ve třetích zemích, abychom mohli čelit kybernetickým hrozbám, včetně hrozeb ze strany autoritářských státních aktérů. Zopakovali jsme náš závazek ke spravedlivému a otevřenému digitálnímu obchodu a také potřebu postavit se digitálnímu protekcionismu. Máme v úmyslu pokračovat ve spolupráci v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce informačních a komunikačních technologií (ICT) a bezpečnosti sítí nové generace, včetně prosazování Pražských návrhů. Ransomware považujeme za  vážnou a rostoucí hrozbu a jsme odhodláni pokračovat ve spolupráci v rámci International Counter Ransomware Initiative.

Znovu jsme potvrdili důležitost americko-evropské Rady pro obchod a technologie (TTC). TTC bude i nadále hrát klíčovou roli při usnadňování transatlantického obchodu a přizpůsobování transatlantické politiky novým zlomovým technologiím, jako je umělá inteligence, které nabízejí lidstvu obrovské potenciální výhody, ale také vytvářejí nová rizika, která je třeba minimalizovat.

V souvislosti se Strategickým dialogem vydaly Česká republika a Spojené státy společné prohlášení o svobodě médií. Svoboda médií a nezávislý tisk jsou základním kamenem každé zdravé demokracie. Spojené státy a Česká republika jsou hrdé na to, že pracují na vytvoření široké koalice přátel, partnerů a spojenců po celém světě k prosazování svobody médií.

Česká republika a Spojené státy vyjádřily silný zájem pokračovat v prohlubování našeho strategického partnerství. Máme v úmyslu realizovat konkrétní kroky v oblastech diskutovaných před příštím Strategickým dialogem, který se bude konat v Praze v roce 2024.