Speciální grantová výzva na podporu začleňování Romů

Při příležitosti Mezinárodního dne Romů vyhlašuje Velvyslanectví USA v Praze speciální grantovou výzvu na podporu projektů, které mají za cíl začleňování Romů v České republice.

Velvyslanectví se zajímá o návrhy, které v souladu s cíli vlády USA významně podporují vzdělávání, občanskou angažovanost a začleňování. Výběr se zaměří především na ty žadatele ať už jednotlivce, nebo organizace, kteří mohou doložit, že už v minulosti uskutečnili úspěšné programy. Návrhy se mají pohybovat v rozmezí  $2.000 až 10.000 (cca. 50.000 až 250.000 Kč). Uzávěrka podávání žádostí o grant je 30. dubnado 9.00 hodin místního času.

„Tato speciální výzva je symbolem podpory našich partnerů v romské komunitě,“ uvedl velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro a dodal: „Věříme v ideály začlenění a ocenění přínosu různých kultur a prostředí, které tvoří Českou republiku. Jako Američané chápeme problémy a překážky, které stojí v cestě skutečně otevřené a inkluzivní společnosti, a vyjadřujeme uznání těm, kteří o ni usilují.“

Veškeré informace o podávání žádostí o grant najdete zde.