Speciální grantová výzva na boj proti korupci

V rámci svého programu malých grantu vyhlašuje Velvyslanectví USA v Praze výběrové řízení na podporu protikorupční projektů, které mají za cíl prosazovat dobré vládnutí, občanskou angažovanost, transparentnost a obecně eliminovat korupci v České republice.

Velvyslanectví se zajímá o návrhy, které v souladu s cíli vlády USA významně podporují otevřenost, transparentnost a zodpovědnost. Výběr se zaměří především na ty žadatele ať už jednotlivce, nebo organizace, kteří mohou doložit, že už v minulosti uskutečnili úspěšné programy. Návrhy se mají pohybovat v rozmezí 5.000 až 50.000 dolarů (cca. 125.000 až 1.250.000 Kč).

Uzávěrka podávání žádostí o grant je 27. února 2015 v 17 hodin.

Velvyslanec USA v Česku Andrew Schapiro k tomu uvedl: „Korupce může oslabit ekonomiku, důvěru a také bezpečnost států, které jí umožňují růst. Žádná země, včetně mé vlasti, není vůči tomu imunní. Máme zkušenosti s bojem proti korupci a rádi vám pomůžeme; nabízíme například podporu strukturám a institucím, které podporují dobrou státní správu. Jsem potěšen, že jsme navázali spolupráci s řadou lidí a skupin v regionu, které se snaží zlepšit stav věcí.“

Velvyslanectví USA v Praze bude posuzovat žádosti o granty v následujících oblastech:

  • Osvětové kampaně
  • Zapojení civilní společnosti a občanská angažovanost
  • Odpolitizování veřejné služby
  • Ochrana whistleblowerů
  • Posílení transparentnosti veřejných soutěží a ve financování politických stran
  • Regulace lobbystických aktivit
  • Podpora Policie ČR a státních zastupitelství v jejich snahách o zlepšení efektivity šetření a stíhání kriminalitu a veřejné korupce
  • Ochrana integrity policejních a bezpečnostních složek

Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině na této stránce.