Setkání stipendistů Fulbrightova programu

Čtyřicet amerických stipendistů Fulbrightova programu, kteří budou v akademickém roce 2017-2018 učit nebo se zabývat výzkumem na českých univerzitách a školách, se setkalo s českými hostiteli, kolegy a českými absolventy Fulbrightova programu na recepci, kterou 19. září uspořádala Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith.

Mezi lety 1992 a 2017 se Fulbrightova programu zúčastnilo 900 českých a 750 amerických stipendistů. Za těmito čísly se skrývají desítky let spolupráce vědců a výzkumných pracovníků, stovky inovací, pevných partnerství i tisíce motivovaných studentů.