Seminář na téma dostupnosti inovativní léčby v České republice

Pharma Event

Dne 20. června 2019 pořádalo obchodní oddělení Velvyslanectví USA ve spolupráci s neziskovou organizací Revenium seminář zaměřený na téma dostupnosti inovativní léčby v České republice. Akce se konala pod záštitou velvyslance USA Stephena B. Kinga. Mezi přednášejícími byli náměstek generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) David Šmehlík, předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR Kateřina Podrazilová, farmakoekonom Jindřich Kotrba a Ivana Plechatá z Průvodce pacienta. Přednášející se shodli na důležitosti otevřené diskuze mezi všemi zainteresovanými subjekty, především v situaci kdy se intenzivně pracuje na přípravě nové legislativy pro tuto oblast.

https://www.inspirante.cz/index.php/2019/06/25/seminar-dostupnost-inovativni-lecby-v-ceske-republice/