Seminář Budoucnost genové terapie

3 září 2020, obchodní oddělení velvyslanectví USA uspořádalo pro odborníky a další partnery seminář Budoucnost genové terapie v České republice. Panelové diskuse se, ať již osobně nebo přes video hovor, zúčastnili náměstek ministera zdravotnictví Filip Vrubel; Marek Trněný, přednosta I.interní kliniky hematologie VFN; Milan Macek, předseda  Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP; David Šmehlík, náměstek ředitele VZP; Kateřina Podrazilová, předsedkyně LK SZP ČR; Lenka Teska Arnoštová, předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP; Věra Adámková, předsedkyně Zdravotního výboru PSP; a David Kasal, poslanec a člen Zdravotního výboru PSP.

„Genová terapie může přinést přelom v boji proti řadě smrtelných nemocí a může být prvním krokem do světa ještě efektivnější personalizované medicíny,“ řekl velvyslanec King.