Romští stážisté diskutovali o svých zkušenostech v Americkém centru

Roma Fellows discussed their fellowship experiences within organizations throughout the Czech Republic this year.

V Americkém Centru se setkali 6. září účastníci programu „Roma Fellowship“ Velvyslanectví USA pro romské studenty a čerstvé absolventy VŠ. Setkání se účastnili mentoři a mentorky stážistů, představitelé Velvyslanectví USA včetně zastupující radové pro tisk a kulturu Erin Kotheimerové a koordinátoři ze Slova 21, organizace, která program administruje.

Program Roma Fellowship umožňuje romským studentům získat profesní zkušenosti na pozicích v renomovaných firmách, institucích a nevládních organizacích během devítiměsíčních stáží.

Stáže v roce 2017 probíhají v Galerii Ara Art (Věra), Úřadu práce v Liberci (Jan), Albatros Media (Denisa), Advokátní kanceláři Hýblová (Klaudia), a na Velvyslanectví USA v Praze (Veronika).

Díky příspěvku americké nadace Bader Philanthropies, dalšího partnera projektu, se stážisté účastní jazykových a dalších odborných kurzů.