Ředitel společnosti Off the Record Strategies debatoval se studenty Ostravské univerzity

Ředitel společnosti Off the Record Strategies Mark Pfeifle debatoval se student Ostravské univerzity o pozitivních i negativních dopadech vlivu sociálních medií. Zvláště se zaměřil na kritické myšlení při posuzování informací předkládaných sociálními medii a zpravodajskými portály.

Mark  Pfeifle také diskutoval se studenty o kybernetické bezpečnosti vztažené ke geopolitickým otázkám a k České republice, včetně zranitelnosti, výzev, kybernetických útoků a jejich možných dopadů.