Projev velvyslance Schapira u příležitosti oslavy 239. Den nezávislosti USA

Vítám Vás na oslavě našeho státního svátku.

Vážený pane předsedo Štěchu, pane velvyslanče Kmoníčku, vážení ministři, diplomaté, hosté.

Spolu s mou ženou Tamarou bych vás rád přivítal na dnešní oslavě, která si připomíná 239. výročí ode dne, kdy se Spojené státy prohlásily za nezávislou demokracii. Je nádherné slavit zrození našeho národa s jedním z nejlepších přátel a spojenců USA, se zemí, která má pozoruhodnou historii boje za nezávislost, s Českou republikou.

Američané a Češi bojovali za svobodu v různých dobách, ale se stejným cílem. Chtěli jsme demokracii, bezpečnost, lidská práva a osobní svobodu. Naši otcové zakladatelé, George Washington a Tomáš Garrigue Masaryk, Thomas Jefferson a Václav Havel – a muži a ženy, kteří je podporovali – všichni měli ten stejný zápal a odhodlání dosáhnout těchto cílů.

Jako přátelé jsme zavázáni chránit naše těžce vybojované svobody a také chránit Evropu svobodnou, celistvou a v míru.

Je to pro mě velká čest, protože tady v Praze jako velvyslanec vůbec poprvé reprezentuji Spojené státy na Dni nezávislosti. Při pohledu zpět na tu krátkou dobu, co jsem v České republice, vidím partnerství trvající přes 25 let a které posiluje a vyvíjí se.

Mohu bez obav říci, že naše partnerství v oblasti bezpečnosti je velmi silné, naše ekonomické partnerství se více prohlubuje a hodnoty, které sdílíme, upevňují vše, co společně děláme.

Jako spojenci v NATO bráníme naše společné hodnoty proti agresorům, kteří ohrožují náš mír a bezpečnost v Evropě. V záležitostech týkajících se Ukrajiny se vaše vláda postavila spolu s námi proti těm, kteří ohrožují snahu Ukrajiny, aby se stala samostatnou, prosperující a bezpečnou.

Na začátku tohoto roku jsem s hrdostí sledoval desítky tisíc Čechů, kteří navzdory chladu a dešti vítali Jízdu dragounů. Reakce na tento konvoj ukázala, jak moc Češi podporují cíle NATO.

Minulý měsíc jsem měl příležitost navštívit naše americké a české vojáky, kteří na letecké základně v Bagramu a v Kábulu chrání naši svobodu v Afghánistánu. Před necelým rokem – 8. července – pět vašich občanů položilo v této snaze své životy. Občané Spojených států amerických soucítí s těmito oběťmi. A dnes jsou tu někteří ze zraněných vojáků, kteří díky pokročilosti vědy a techniky se mohou o svou zkušenost s námi podělit. A za to jim děkujeme.

A teď optimističtěji. Jsem rád, že mohu oznámit, že naše ekonomické partnerství také pokročilo. Vidíme přínos vzájemného obchodu, který vzrostl na 6.6 miliardy dolarů, a více než 125% nárůst v vzájemném exportu za posledních pět let.

Nemohu hovořit o americko-českých vztazích, aniž bych nezmínil naše společné hodnoty. S potěšením jsem sledoval, jak česká vláda pokračuje ve svém závazku k posilování demokracie a lidských práv na celém světě.

A to zahrnuje závazek naší společnosti podporovat větší toleranci k znevýhodněným skupinám včetně LGBT a romské komunity. Letos si v USA připomeneme 25. výročí přijetí Zákona o Američanech se znevýhodněním, který zaručuje postiženým lidem rovný přístup v zaměstnání, stejně jako další důležité garance. Vítáme a ctíme všechny hosty, kteří pokračují v boji za práva postižených, stejně jako podniky, které nabízejí pracovní příležitosti lidem s postižením. Jednou z takových firem je Elias workshop, která zde má svůj stánek. Doporučuji vám jejich stánek navštívit a dozvědět se tak více o jejich důležité práci, kterou dělají.

Praha je nádherné město, ale zemi nepoznáte jen podle hlavního města, takže navštívil jsem i jiná města a regiony, mezi nimi Brno, Ostravu, Olomouc, Zlín, Hradec Králové, Plzeň a řadu dalších. Bylo to úžasné a v těchto cestách chci pokračovat.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že dnešní den je pro mě velmi důležitý také kvůli mým českým kořenům. Má matka žila jako malá dívka několik set metrů odsud, v domě zvaném „Skleňák“, který stále stojí. Kolem jejího bytu jezdím každý den do práce – na americké velvyslanectví, které vydalo vízum, jež mé matce zachránilo život. Také jsem měl možnost navštívit místa, kde mí předci žili a pracovali. Takže už tak obrovský zážitek z vaší země se ještě umocnil. Kéž by mě má matka naučila alespoň trochu česky!

Je velkou výsadou být velvyslancem jedné z nejskvělejších zemí světa a zároveň mít kořeny v jiné úžasné zemi – České republice.

Přeji krásné prožití Dne nezávislosti. Děkuji Vám za pozornost.