Projev velvyslance Schapira ke Dni nezávislosti 2016

Velvyslanec Schapiro při projevu ke Dni nezávislosti

Praha, 29. června 2016
Rezidence amerických velvyslanců

Pane předsedo Hamáčku,
členové kabinetu a vážení hosté,
vítám vás všechny.

Tamar a já jsme velmi potěšeni, že jste dnes přišli, abyste s námi oslavili Den nezávislosti.

Před tím, než začneme, bych chtěl připomenout včerejší tragické události v Istanbulu a vyjádřit soustrast těm, jichž se tato tragédie dotkla. Jak poznamenal prezident Obama, mezinárodní letiště, která mnozí z nás běžně využívají, jsou pravým symbolem našeho vzájemného propojení a vazeb.

Jak asi víte, ve Spojených státech se v listopadu budou konat volby. Neměl bych správně o tom mluvit, ale dnes udělám výjimku a řeknu vám svou prognózu. Má předpověď je, že bez ohledu na výsledky voleb zůstanou česko-americké vztahy nepostradatelné a pevné.

Je to už 240 let, co lidé v amerických koloniích dali najevo, že už nechtějí žít pod vládou krále a že raději vezmou osud do svých rukou. Vybrali si cestu založenou na revolučních idejích: například, že lidé mají právo vybrat si vlastní vládu, že všichni mají jistá základní práva a měli by si být rovni před zákonem.

Oslavujeme tedy 240 let nezávislosti. Dnes chci ale spíše mluvit o myšlence, která byla pro naše otce zakladatele stejně důležitá a velký význam má obzvláště teď: provázanost. Provázanost národů a provázanost nás občanů. Je to idea, která se objevila v prohlášení nezávislosti, které končí slovy: …“navzájem si zaručujeme své životy, naše štěstí a svou nedotknutelnou čest.“

Naše republika se zpočátku podobala svazku nezávislých zemí. Jednotlivé bývalé kolonie měly vlastní kulturu, rozdílné náboženské denominace a různé ekonomiky. Některé měly i vlastní měnu. Zní vám to povědomě? Tyto rozdíly byly ale méně důležité než to, co je spojovalo: hodnoty svobody a demokracie, které definovaly nový národ.

Podařilo se mi již navštívit všech 14 krajů České republiky a při svých cestách jsem viděl, jak je vztah mezi Spojenými státy a vaší zemí založen na partnerství a provázanosti. Setkal jsem se s podnikateli od Chebu po Zlín, kteří obchodují s USA. Sledoval jsem, jak se Spojené státy stávají největším investorem v ČR mimo země EU a největším odbytištěm pro české vývozce mimo Evropu.

Navštívil jsem české vojáky v Prostějově, Vyškově a Hranicích a setkal jsem je s nimi také v Afghánistánu. Viděl jsem jejich profesionalitu a disciplínu. Viděl jsem naše partnerství v akci, když čeští občané vítali americké vojáky, kteří projížděli vaší zemí v konvojích, a viděl jsem také české důstojníky, jak velí velkým a důležitým cvičením s tisíci vojáky ze zemí NATO.

Viděl jsem nejlepší příklady provázanosti, když jsem navštívil neziskové organizace a různé komunity od Ostravy po Ústí, z Pardubic přes Jihlavu po Prahu. Jednalo se o skupiny lidí, které pracovaly na zlepšení takových záležitostí, jako jsou životní prostředí, transparentnost, práva menšin, přesídlování uprchlíků anebo potřeby postižených. Tyto skupiny pochopily, že když se spojíme, zmůžeme toho víc, než když jsme na to sami.

Václav Havel měl pro tuto provázanost slovo — nazýval ji spoluodpovědností. Spoluzodpovědnost se vztahuje jak na jednotlivce, tak na státy. Náš svět je víc jak kdy jindy propojen a současné problémy jsou moc složité na to, aby je řešil jeden národ. Nás, ve Spojených státech, poučila zkušenost, že musíme zůstat plně angažováni společně s našimi spojenci a partnery, abychom tyto problémy společně vyřešili.

Tak jak Evropa čelí svým vlastním výzvám současnosti, tak se těší podpory a důvěry Spojených států víc než kdy jindy. V těchto nelehkých časech vám slibuji, že budeme pokračovat v práci s našimi evropskými partnery, abychom zajistili pokračující stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Evropě i jejím okolí. Především jsem nesmírně šťasten, že můžeme tak úzce spolupracovat s našimi velkými přáteli, Čechy, abychom se postavili nejdůležitějším světovým výzvám.

Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem i našemu skvělému ambasádnímu týmu, který tohle všechno umožňuje. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům dnešní recepce za jejich štědré příspěvky. Také jsme letos uspořádali video soutěž při Dni nezávislosti, která byla otevřená veřejnosti; její vítězové jsou dnes s námi – chtěl bych jim pogratulovat. Konečně musím zmínit velkou americkou společnost Harley-Davidson, která připravila nádhernou přehlídku moderních i klasických motocyklů, které jsou symbolem nejlepší americké řemeslné zručnosti. Pojďte se na ně podívat a udělejte si pár snímků – a prosím, užijte si odpoledne!