Projev tajemníka Jose Fernandeze na Pražské konferenci o bezpečnosti 5G sítí

Hlavní projev tajemníka Fernandeze (virtuálně)
PRAŽSKÁ KONFERENCE O BEZPEČNOSTI 5G SÍTÍ
30. listopadu 2021, 9:50

Dobré ráno. Jsem rád, že s vámi mohu dnes mluvit na Pražské konferenci o bezpečnosti 5G sítí. Chtěl bych poděkovat našim hostitelům a Karlu Řehkovi z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za podporu této významné akce a jejich práci.

Předtím, než se budu věnovat danému tématu, dovolte mi také uznat vážnost situace v souvislosti s pandemií COVID-19 v mnoha částech světa, včetně České republiky. Všichni bychom byli rádi, kdybychom byli fyzicky přítomni v Praze, jak mnozí z nás plánovali, ale jsem rád, že se dnes mohu zúčastnit alespoň virtuálně. Snad se v roce 2022 setkáme osobně.

Před třemi lety nastavilo prohlášení předsedy představenstva na první Pražské 5G bezpečnostní konferenci standard pro zabezpečení našich telekomunikačních sítí. Předseda ve svém prohlášení jasně řekl, že bezpečnost komunikace je otázkou národní bezpečnosti, která musí brát v úvahu více než jen technické hrozby. V prohlášení bylo zdůrazněno, že bezpečnost komunikací musí také posoudit a reagovat na rizika, která představuje vládní vliv na dodavatele, aby bylo zajištěno, že telekomunikační infrastruktura kritická pro národní a ekonomickou bezpečnost bude podložena odpovídající úrovní zabezpečení. Jeho prohlášení bylo prozíravé a zdůraznilo význam celonárodního přístupu a mezinárodní spolupráce v tomto směru. Dnes stále více zemí po celém světě, z nichž mnohé jsou zastoupeny v této místnosti, podpořily Pražské návrhy a zavázaly se ke sdílené a bezpečné budoucnosti 5G sítí.

Vzhledem k tomu, že se třetí Pražská bezpečnostní konference k 5G koná právě kvůli těmto sítím, naše virtuální přítomnost podtrhuje, jak důležité je, aby tyto sítě zůstaly otevřené, interoperabilní, spolehlivé a bezpečné. To, že dnes využíváme sítě pro připojení k této konferenci nám velmi dobře připomíná, jak moc na ně spoléháme.

Jako náměstek ministra pro hospodářský růst, energetiku a životní prostředí se musím zabývat problémy od změny klimatu přes obchod až po letectví a další. Patří k nim i telekomunikace, a zejména 5G, které jsou největší prioritou pro Spojené státy.

Sítě 5G podpoří celou řadu nových a vznikajících a převratných technologií. Ale jak všichni víte, 5G a další budoucí sítě jsou mnohem víc než jen vyšší šířka pásma a nižší latence. Jak 5G začíná přetvářet náš svět, je životně důležité, aby tyto technologie byly postaveny na základě důvěry. Je to proto, že úžasné spojení kybernetického a fyzického světa, postaveného na 5G, 6G a budoucích sítích, vyžaduje nový způsob myšlení a nový přístup k zajištění toho, aby tyto technologie fungovaly pro demokracii. A tak je nyní čas mluvit o masivním internetu věcí, autonomních systémech, umělé inteligenci a pokročilé analýze velkých dat.

Musíme také mluvit o tom, jak tyto technologie mohou zachovat kreativitu, inovace a konstruktivní konkurenci, tj. faktory, které přinesly do našich životů tolik úžasných pokroků. Tyto vznikající digitální technologie přinesou pokrok, který si jen stěží dokážeme představit, a nemůžeme si dovolit čekat do zítřka, abychom mohli začít tato jednání.

Je pro nás povzbuzením, když vidíme, jak se Pražská konference o bezpečnosti 5G zaměří na aplikace, které mohou být podpořeny 5G, jako jsou vznikající a převratné technologie. Klíčové zaměření však do jisté míry zůstává na základní zabezpečení systémů, které budou těžit z větší diverzity v rámci dodavatelů a větší odolnosti, kterou diverzita přináší.

Vláda Spojených států se zavázala k zabezpečení 5G a budoucích sítí. Technologie by měly podporovat naši svobodu i naši bezpečnost, a proto je pro nás bezpečnost 5G a zajištění toho, aby 5G technologie podporovaly lidská práva, tak důležité.

Musíme zajistit, aby dodržování lidských práv, svobod a demokratických hodnot bylo do těchto technologií a sítí od počátku vetkáno.

Nyní musíme pracovat na tom, abychom zabránili nezákonnému sledování a diskriminaci v důsledku používání algoritmů, které se stávají běžnými. Nemůžeme čekat, až zlovolný aktér zneužije své postavení k ovlivnění bezpečnosti, spolehlivosti, důvěrnosti a integrity těchto sítí a technologií na nich postavených.

Místo toho musíme těmto hrozbám začít čelit tím, že budeme trvat na uplatňování nejvyšších standardů. Potřebujeme zavést ty nejpřísnější zásady, které budou informovat o tom, jak tyto systémy fungují, včetně důvěry a zodpovědného používání nových technologií. Potřebujeme digitální svobodu a inkluzivitu, abychom překlenuli digitální propast a zajistili, aby se s každým zacházelo spravedlivě a aby mu byla dána stejná příležitost zapojit se do tohoto globálního digitálního ekosystému.

V úplně prvním prohlášení předsedy Pražské 5G konference bylo zmíněno, že bezpečnost není jen technický problém, ale že bezpečnost sítě ovlivňují i politické činy, ekonomický vývoj a zlovolní aktéři. To platilo tehdy a platí to ještě více dnes. Mějme tedy na paměti, že zabezpečení zahrnuje také odolnost dodavatelského řetězce telekomunikačních zařízení, která byla podkopána extrémní konsolidací trhu – kde jsme se ocitli v poklesu z více než 14 dodavatelů kompletních zařízení v době 2G na velmi malý počet důvěryhodných firem dnes.

V konečném důsledku musíme podporovat a propagovat živý a rozmanitý trh dodavatelů vybavení a softwaru – abychom spotřebitelům poskytli co největší výběr a umožnili nejlepším technickým řešením nejlépe uspět. Je zapotřebí více účastníků trhu, z nichž každý přináší své nejlepší služby a vybavení ve své třídě – možná jedinečné, v závislosti na podmínkách jejich vlastní země, ale s globálním uplatněním.

Stručně řečeno, zabezpečené sítě jsou různorodé sítě. Různorodé sítě jsou odolné sítě. Odolné sítě podporují inovativní sítě. A inovativní sítě nabídnou větší příležitost pro všechny.

Rozhraní – hardwarová i softwarová – by měla být otevřená a interoperabilní, což umožňuje nejlepšímu řešení ve své třídě dosáhnout úspěchu na trhu. Tato rozhraní jsou klíčem k tomu, aby propojenost, inovace, kreativita a konstruktivní konkurence, která zahájila informační věk, nadále prosperovala, zatímco se připravujeme na vznikající a převratné technologie, a aby přinesla budoucnost, která dříve existovala pouze ve sci-fi.

Tato konference, její účastníci a diskuse, které budeme vést dnes a zítra, jsou také klíčem k tomu, abychom se připravili na setkání s touto budoucností a abychom se připravili na budoucnost 5G, 6G a řadu nových a převratných technologií, které na těchto pokročilých sítích budou stát.

Tato konference a její účastníci jsou navíc klíčem k zajištění toho, aby tyto sítě byly postaveny na základě důvěry, sloužily našim občanům a podporovaly příležitosti a začlenění, chránily naše soukromí a podporovaly demokracii a demokratické hodnoty. Nemáme lepší partnery, se kterými bychom mohli rozvíjet tento nový způsob myšlení, než ty z vás, kteří jste se zde dnes sešli.

Na této třetí Pražské konferenci o bezpečnosti 5G sítí předneseme přesvědčivou vizi technologie, která zlepšuje pohodlí a efektivitu našich životů a která funguje pro všechny naše občany.

Naše letošní diskuse a následné návrhy připraví půdu pro posílení bezpečnosti 5G. Budou základem pro budoucí činnost, stejně jako byly Pražské návrhy (Prague Proposals) v roce 2019.

S ohledem na to mě těší, že několik vlád, které se letos konference účastní, vypracovaly a podpořily pražské návrhy týkající se diverzity dodavatelů telekomunikací. Toto mezinárodní úsilí je skvělým příkladem přesvědčivé vize a partnerství, které může do budoucna pomoci zajistit větší bezpečnost 5G sítí a systémů.

Na závěr mi dovolte zdůraznit, že společně máme šanci odpovědět na otázku, jak zabezpečit naše sítě, posílit otevřenost a interoperabilitu, podpořit svobodu myšlení a projevu a bránit se proti těm, kteří by chtěli zneužít nejen své pozice v dodávání zařízení k těmto 5G, 6G a budoucím sítím, ale také v rámci vznikajících a převratných technologií, které na těchto sítích poběží.

Děkuji za příležitost dnes promluvit. Spojené státy si přejí užší spolupráci s vámi všemi v těchto zásadních otázkách, nyní i v budoucnu.