Projev ke Dni nezávislosti 2017

Chargé d’affaires Kelly Adams-Smith
28. června 2017
Rezidence Velvyslance USA v Praze

Vážení ministři, vaše excelence, vážení kolegové a hosté, všechny vás vítám. Jsme rádi, že společně oslavíme náš Den nezávislosti.

Amerika je velká a rozmanitá země. Jako národ přistěhovalců a jejich potomků nejsou Američané spojeni stejnou rasou, náboženstvím ani původem. V některých oblastech Spojených států vytváříme tavící kotel, v jiných se spíš podobáme mozaice. Nicméně bez ohledu na naši rozdílnost se všichni v tuto dobu scházíme, abychom s rodinami u jídla, a často s ohňostrojem, oslavili Den nezávislosti naší země. V tom jsme všichni zajedno.

Američané se také shodnou na další věci. Věří v myšlenky zakotvené v naší 241 let staré Deklaraci nezávislosti, které zaručují právo lidu zvolit si svoji vládu, být si rovni a mít některá základní práva. Tato odvážná deklarace dala podnět k boji za nezávislost, ale také spustila revoluci v oblasti lidských práv. Od roku 1776 vzniklo po celém světě 120 deklarací nezávislosti.

Jedna z nich, která byla vydána Tomášem Garrigue Masarykem v říjnu 1918, vyhlásila nezávislou Československou republiku. Příští rok oslaví obě naše země tuto historickou událost.

Obě naše země jsou si vědomy toho, že demokracie je proces, který někdy může být komplikovaný. Navíc nikdy nekončí. Otcové zakladatelé měli právě toto na mysli, když psali preambuli k americké ústavě: „My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší unii…“ Ústava tehdy nebyla dokonalá ani hotová a v průběhu času byla měněna a zlepšována. Každá naše generace musí na zdokonalování demokracie zapracovat sama. Americký experiment začal v roce 1776 ve Filadelfii, tam ale neskončil. Úsilí vytvořit dokonalejší unii a dostát ideálům uvedeným v Deklaraci nezávislosti vedlo v Americe k občanské válce, k hnutí za volební práva žen a občanská práva. Tyto výzvy učinily naši zemi silnější a tento proces pokračuje. Stále je na čem pracovat, abychom dosáhli rovného přístupu k příležitostem, díky němuž je naše společnost tak silná a různorodá.

Češi k této různorodosti přispěli. Američané narození v českých zemích nebo s českými předky, od Madeleine Albrightové po Antona Cermaka, jsou součástí bohaté americké tapiserie. Patří mezi ně laureáti Nobelovy ceny a olympionici, astronauté a umělci, podnikatelé a hráči baseballu. I díky nim je dnes Amerika tím, čím je. Takže v Masaryktownu na Floridě, v oklahomské Praze, kansaské Plzni a wisconsinském Czechville, stejně jako ve všech dalších městečkách a městech po celých Spojených státech se Američané všech původů a profesí příští týden sejdou tak jako vy dnes tady, aby oslavili proces, kterým je naše demokracie.

Ať žije Den nezávislosti!