Prohlášení ministrů zahraničních věcí k 75. výročí konce druhé světové války

Prohlášení ministrů zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států k 75. výročí konce druhé světové války.

U příležitosti letošního 75. výročí konce druhé světové války vzdáváme hold všem obětem a všem vojákům, kteří bojovali proti nacistickému Německu a přispěli k ukončení holokaustu.

Zatímco květen 1945 přinesl konec druhé světové války v Evropě, svobodu do celé Evropy nepřinesl. Střední a východní část Evropy zůstala téměř 50 let pod vládou komunistických režimů. Pobaltské státy byly nezákonně okupovány a anektovány a železné sevření dalších podrobených států upevnil Sovětský svaz za použití ohromné ​​vojenské síly, represí a ideologické nadvlády.

Mnoho Evropanů ze střední a východní části kontinentu obětovalo po mnoho desetiletí své životy v boji za svobodu. Miliony Evropanů byly zbaveny svých práv a základních svobod, čelily mučení a nucenému vysídlení. Společnosti za železnou oponou zoufale hledaly cestu k demokracii a nezávislosti.

Události roku 1956, vznik a činnost  Charty 77, hnutí Solidarita, Baltský řetěz, rozpad komunismu na podzim roku 1989 a pád Berlínské zdi představují významné mezníky, jež rozhodujícím způsobem přispěly k obnově svobody a demokracie v Evropě.

Dnes společně budujeme silnou a svobodnou Evropu, jejíž základy tvoří lidská práva, demokracie a právní stát. Budoucnost by měla být založena na historických faktech a spravedlnosti pro oběti totalitních režimů. Jsme připraveni vést dialog se všemi, kteří mají zájem o dodržování těchto zásad. Manipulace s historickými událostmi, které vedly k druhé světové válce a v jejím důsledku k rozdělení Evropy, je politováníhodným pokusem o falšování dějin.

Chtěli bychom všem členům mezinárodního společenství připomenout, že trvalá mezinárodní bezpečnost, stabilita a mír vyžadují skutečné a nepřetržité dodržování mezinárodního práva a norem, včetně svrchovanosti a územní celistvosti všech států.

Poučeni krutou lekcí z druhé světové války, vyzýváme mezinárodní společenství, aby společně s námi důrazně odmítlo myšlenku vytváření sfér vlivu a aby prosazovalo rovnost všech suverénních států.