Program „Velvyslankyně na jeden“ den zvyšuje povědomí o změně klimatu

Velvyslanectví Kanady, Spojeného království a Spojených států amerických společně uspořádala ve středu 14. července celodenní program pro tři mladé Češky zaměřený na změnu klimatu a důležitou roli žen v jejím řešení. Každá ze tří žen po celý den stínovaly „svého“ velvyslance a získaly tak přehled o tom, jak pracují vysocí diplomaté a jak se Česká republika a všechny tři země zabývají klimatickými změnami ve své domácí i mezinárodní politice.

Tři „velvyslankyně na jeden den“ zvítězily v soutěži o nejlepší esej na téma „Ženy a klima“, kterou vyhlásily ambasády 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen. Předložily nejlépe hodnocené eseje na danou otázku: „Kdybyste mohly zastupovat Českou republiku na konferenci COP26, jaké cíle byste prosazovaly, aby bylo dosaženo smysluplného pokroku v oblasti změny klimatu?“.

Program „Velvyslankyně na jeden den“ zahrnoval setkání s vysokými představiteli české vlády, zástupci českých nevládních organizací a také setkání pořádané ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky, na kterém se diskutovalo o změně klimatu a zapojení mladých lidí a žen.

Esej „velvyslankyně USA na jeden den“ Emmy Letham si můžete přečíst zde.