Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

O návštěvnících těchto stránek neshromažďujeme žádné osobní informace, pokud se nerozhodnete tyto informace poskytnout. Poskytnutí osobních údajů na našich webových stránkách je dobrovolné, pokud tak učiníte, dáváte svolení k použití informací k uvedenému účelu. Neposkytnutí určitých informací může vést k tomu, že vám nebudeme schopni  poskytnout službu, kterou si přejete. Pokud se rozhodnete poskytnout na webových stránkách amerického ministerstva zahraničí osobní údaje, a to prostřednictvím webového formuláře, nebo je zašlete e-mailem, použijeme tyto informace k tomu, abychom vám mohli poskytnout informace nebo služby, které jste požadujete, nebo k tomu, abychom mohli odpovědět na vaši zprávu. Informace, které o vás můžeme získat, se liší v závislosti na vaší aktivitě při návštěvě těchto stránek.

Automaticky shromažďujeme a uchováváme název domény, ze které máte přístup k Internetu (com, edu, atd…), datum a čas přístupu na naše stránky a internetovou adresu webové stránky (např. vyhledávač nebo odkazující stránky), ze které jste se dostali na naše stránky. Informace, které shromažďujeme, využíváme ke zjištění počtu návštěvníků jednotlivých stránek našeho webu, a k tomu, abychom zajistili větší efektivitu webu pro návštěvníky, jako jste vy.

 Pokud nám pošlete e-mail

Můžete se rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje v e-mailu s komentářem nebo dotazem. Tyto informace využíváme ke zlepšení našich služeb pro vás nebo k zaslání odpovědi na váš dotaz. Někdy přepošleme Váš e-mail jiným vládním úřadům USA, které mohou být schopny vám lépe pomoci. S výjimkou oficiálního policejního  vyšetřování, nebudeme nesdílíme e-maily s jinou externí organizací.

Webové stránky třetích stran a aplikace

Odkazujeme na sociální sítě a další druhy stránek třetích stran. Používáme webové sociální sítě ke komunikaci s publikem v zahraničí a k zapojení do veřejné diplomacie po celém světě. Sociální webové sítě slouží k propagaci akcí velvyslanectví a zapojení veřejnosti. Používáme také technologie pro měření počtu návštěvníků našich stránek a jejich různých částí, aby byly pro naše návštěvníky uživatelsky vstřícnější. V některých případech může aplikace třetí strany žádat e-mailovou adresu, uživatelské jméno, heslo a geografickou polohu pro účely registrace účtu. Nepoužíváme webové stránky třetích osob k získávání a shromažďováním osobních údajů od fyzických osob. Neshromažďujeme, ani ukládáme osobní údaje, které shromažďují weby třetích stran, osobní údaje nezveřejňujeme, neprodáváme, ani neposkytujeme jiným subjektům mimo americké ministerstvo zahraničí, pokud nejsou vyžádány pro oficiální policejní vyšetřování.

Můžeme používat různé typy on-line průzkumů ke zjišťování názorů a zpětné vazby od náhodného vzorku návštěvníků. Ministerstvo zahraničí USA především využívá on-line průzkum ForeSee Result ke zjištění Amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI). Průzkumem průběžně získává zpětnou vazbu a údaje o spokojenosti návštěvníků s našimi stránkami. Tento průzkum neshromažďuje osobní údaje. Pozvání k průzkumu se objevuje náhodnému vzorku návštěvníků, přičemž účast v průzkumu je dobrovolná, a ne všechny ambasádní stránky průzkum zveřejňují. Pokud účast v průzkumu odmítnete, budete mít i nadále přístup ke stejným informacím a zdrojům na našich stránkách jako ti, kteří se průzkumu zúčastní. Výsledky průzkumu jsou k dispozici pouze web manažerům a  dalším pracovníků, kteří potřebují tyto informace k plnění svých povinností. Můžeme použít i jiné časově omezené šetření pro konkrétní účely, které budou vysvětleny v době zveřejnění.

Informace shromážďované pro sledování a úpravy (cookies)

Cookie je malý textový soubor, který webové stránky přenesou při jejich návštěvě do vašeho počítače, a umožní mu tak uchovat v paměti určitou informaci o vaší navštěvě. Váš počítač bude prostřednictvím „cookie“ sdílet informace pouze s webovou stránkou, která „cookie“ poskytla, a žádná jiná webová stránka si „cookie“ nemůže vyžádat. Existují dva typy cookies:

  • Session cookies: jsou uloženy v paměti počítače pouze během návštěvy webu či procházení stránky. Když prohlížeč zavřete, cookie je odstraněna. Webové stránky používají tento typ cookie k technickým účelům, aby umožnily lepší navigaci na stránkách nebo pro nastavení vašich priorit pro interakci s webem.
  • Trvalé cookies: jsou uloženy na pevném disku uživatele s cílem zjistit, kteří uživatelé jsou na stránkách poprvé, a kteří se vracejí, při opakovaných návštěvách blokují opakující se výzvy průzkumu spokojenosti ForeSee.

Pokud si nepřejete, aby byly oba typy cookies ukládány ve vašem počítači, můžete cookies ve vašem prohlížeči vypnout. I nadále budete mít přístup ke všem informacím a zdrojům na našich webových stránkách. Vypnutí cookies však může ovlivnit fungování některých stránek. Uvědomte si, že zákaz cookies ve vašem prohlížeči ovlivní používání cookies při prohlížení ostatních navštívených stránek.

Odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky obsahují mnoho odkazů na další americké agentury, ambasády, veřejné i soukromé organizace ve Spojených státech a dalších zemích. Když navštívíte odkaz na jinou stránku, přestáváte být návštěvníkem našich stránek a podléháte politice ochrany osobních údajů nové stránky.

Usilujeme o to, abychom poskytovali přesné a úplné informace. Nemůžeme nicméně vyloučit případné chyby. Velvyslanectví, jeho zaměstnanci a kontraktoři nemohou ohledně informací a dokumentů publikovaných na těchto stránkách poskytnout jakékoliv záruky, včetně záruk obchodních a jiných. Kromě toho velvyslanectví nenese právní odpovědnost za správnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoliv informací, produktů nebo procesů zde zveřejněných, a neprohlašuje, že používání těchto informací, produktů nebo procesů neporušuje soukromá vlastnická práva.

Pro účely zabezpečení stránek a zajištění dostupnosti této služby všem uživatelům, využívá miniterstvo zahraničí USA softwarové programy pro sledování pohybů dat na webových stránkách za účelem zjištění neoprávněných pokusů o nahrání nebo změnu informací nebo jiné poškození. Neoprávněné pokusy o nahrání informací nebo změnu informací této služby je přísně zakázáno a může být trestné podle zákona Computer Fraud and Abuse z roku 1986. Informace mohou být také použity pro oficiální policejní vyšetřování. Až na výše uvedené účely nebyly provedeny žádné další pokusy o identifikaci jednotlivých uživatelů nebo jejich zvyků při prohlížení stránek. Neoprávněné pokusy o nahrání informací nebo jejich změnu na těchto webových stránkách je přísně zakázáno a podléhá trestnímu stíhání podle zákona o počítačovém podvodu a zneužití z roku 1986 (Computer Fraud and Abuse z roku 1986 a Title 18 U.S.C. Sec. 1001 a 1030).