Prezidentské volby v USA 2016

U.S. Elections

Americké prezidentské volby se konají vždy v úterý následující po prvním listopadovém pondělku. V roce 2016 se volba 45. prezidenta a 48. viceprezidenta uskuteční v úterý 8. listopadu.

Podle americké ústavy se může stát prezidentem rodilý Američan, který dosáhl věku nejméně 35 let a nejméně 14 let trvale žije v USA. Kandidáty na prezidenta vybírají politické strany několik měsíců před prezidentskými volbami, které se konají každé čtyři roky (v letech dělitelných čtyřmi).

Způsob volby prezidenta je pro americký systém typický. Přestože se jména kandidátů objeví na volebních lístcích, lidé nevolí prezidenta ani viceprezidenta přímo. Místo toho vyberou volitele prezidenta, jejichž počet se rovná počtu senátorů a poslanců reprezentujících každý stát v Kongresu. Prezidentský kandidát  s nejvyšším počtem hlasů v každém státě získává hlasy všech volitelů tohoto státu. K vítězství potřebují kandidádi získat minimálně 270 členů sboru volitelů  (Electoral College) z celkového počtu 538.

Zvolení volitelé se sejdou ve Washintonu, D.C. k formálnímu hlasování 19. prosince. Nezíská-li žádný kandidát většinu, o prezidentovi rozhodne Sněmovna reprezentantů, přičemž všichni zástupci jednoho státu mají jeden společný hlas. Více si o volbách můžete přečíst v článcích Jak probíhá volba prezidenta a Volebním slovníčku.

Čtyřleté funkční období prezidenta začíná 20. ledna (původně začínalo v březnu, ale XX. dodatek z roku 1933 ho přesunul na leden) po listopadových volbách. Více v článku Prezident USA.

Kandidáti

Hillary Clintonová
Strana: demokraté
Domovský stát: New York
Spolukandidát na viceprezidenta: Tim Kaine

Donald Trump
Strana: republikáni
Domovský stát: New York
Spolukandidát na viceprezidenta: Mike Pence

Gary Johnson
Strana: libertariáni
Domovský stát: Nové Mexiko
Spolukandidát na viceprezidenta: William Weld

Jill Steinová
Strana: zelení
Domovský stát: Massachusetts
Spolukandidát na viceprezidenta: Ajamu Baraka

Evan McMullin
Strana: Better for America
Domovský stát: Utah
Spolukandidát na viceprezidenta: Mindy Finn

Darrell Castle
Strana: Constitution
Domovský stát: Tennessee
Spolukandidát na viceprezidenta: Scott Bradley

Rocky De La Fuente
Strana: Reform
Domovský stát: California
Spolukandidát na viceprezidenta: Michael Steinberg

Laurence Kotlikoff
Strana: Americans Elect
Domovský stát: Massachusetts
Spolukandidát na viceprezidenta: Edward Leamer